REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU DO OPTYMALIZACJI i ZAMÓWIEŃ eROZRYS.  

 

1. 1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP  1.1.  System internetowy do optymalizacji i zamówień eRozrys, który działa na stronie internetowej pod adresem www.panel.apm.megael.pl ,  jest własnością firmy APM Akcesoria Płyty Meblowe. 1.2.  Regulamin określa zasady realizacji usług w systemie internetowym eRozrys.  

1. 2.      ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU 2.1.  System internetowy optymalizacji i zamówień eRozrys, służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce, przeznaczonymi  dla szeroko rozumianej branży stolarskiej. 2.2.  Dokonywanie zakupów w systemie eRozrys zarezerwowane jest wyłącznie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych i spółek prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą w branży stolarskiej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w systemie eRozrys i przesłanie zamówienia. 2.3.  Złożenie zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta. 2.4.  Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zlecenia wprowadzane za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją. 2.5.  Klient odpowiada za wprowadzone zlecenie, tj.: wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (okleina) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania. Dział firmy APM Akcesoria Płyty Meblowe nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia. 2.6.  Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys firmy APM Akcesoria Płyty Meblowe służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę cięcia i okleinowania płyt meblowych w firmie APM Akcesoria Płyty Meblowe. 2.7.  Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys. 2.8.  W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie. 2.9.  Przyjęcie przez system internetowy eRozrys każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem     e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez dział firmy APM Akcesoria Płyty Meblowe. 2.10. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji. 2.11. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys. i akceptuje jego postanowienia. 2.12. Firma APM Akcesoria Płyty Meblowe zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia i nie dokonywania potwierdzeń wadliwie złożonego zamówienia. 2.13. Firma APM Akcesoria Płyty Meblowe do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest PARAGON lub faktura VAT. 2.14. Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein oferowanych systemie internetowym eRozrys. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.  

1. 3.      WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW  3.1.  Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru: a) Przelewem na rachunek bankowy b) Osobiście w kasie firmy APM Akcesoria Płyty Meblowe przy odbiorze towaru. W przypadku dokonywania płatności przelewem, warunki dokonania tej płatności zostaną ustalone indywidualnie między Klientem a firmą APM Akcesoria Płyty Meblowe. 3.2.  Firma APM Akcesoria Płyty Meblowe starać się będzie realizować zamówienia najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od momentu dokonania potwierdzenia zamówienia Klienta z zastrzeżeniem                    pkt 2.14 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień. 3.3.  W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma prawo do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Jeżeli  towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania ) oraz ilościowe po odbiorze z magazynu lub po  dostawie nie będą uwzględniane. 3.4.  W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w systemie internetowym eRozrys. Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji o statusie zamówienia.  

1. 4.      REKLAMACJE I GWARANCJE  4.1.  Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych . 4.2.  Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. 4.3.  W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), firma APM Akcesoria Płyty Meblowe zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny.

1.5. CENY  Uwaga!!  Ceny podane w systemie należy traktować jako ceny poglądowe!   5.2. Ceny usług nie zawierają takich pozycji jak np. : frezowana CNC, wiercenia otworów, nutowania pod HDF, cięcia skosów, pogrubień listwami, oklejania krzywoliniowego i ręcznego, wycinania ramek, klejenia białym klejem, wycinanie frontów przechodzących.. 5.3. w celu poznania ceny ostatecznej wraz z dostępnością płyt i terminu realizacji prosimy o kontakt pod numer telefonu: 785268229 lub 665 115 177


1. 6.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE  6.1.  Firma APM Akcesoria Płyty Meblowe zastrzega sobie prawo do: a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys. w ciągu dnia, b) wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys, c) wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys, d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. 6.2.  Firma APM Akcesoria Płyty Meblowe zastrzega sobie możliwość poprawiania błędów w opisie produktów. 6.3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 6.4.  Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu jest w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego. 6.5.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej między firmą APM Akcesoria Płyty Meblowe a Klientem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy .